Kullanıcı Sözleşmesi


1.Taraflar

İşbu BİCREAM Bireysel Kullanıcı Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Kullanıcı Sözleşmesi” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır), BİCREAM Bireysel Kullanıcı E Ticaret (kısaca “BİCREAM” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan https://bicream.com/ alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine veya BİCREAM mobil uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek veya tüzel kişi ile BİCREAM arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

İşbu Sözleşme uyarınca;

BİCREAM: BİCREAM E Ticareti,

Site: https://bicream.com/ isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini/mobil internet sitesini ve BİCREAM mobil uygulamasını,

Kullanıcı(lar): Site`ye üye olan ve Site`de sunulan hizmetlerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesi`nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı: Site üzerindeki bir Ürün’ü satın alan Kullanıcı’yı,

Satıcı: Bir Ürün’ü tedarik eden ve Site üzerinde Satıcı/Sağlayıcı olarak satışa sunan Kullanıcı’yı,

Ürün(ler): Satıcı konumundaki Kullanıcı(lar) tarafından Site üzerinde yayınlanan ve satışa sunulan ürünleri,

BİCREAM Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): BİCREAM’nin 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Aracı Hizmet Sağlayıcı olarak, Site üzerindeki Kullanıcılar’ın kendileri tarafından tedarik edilen Ürünler’i satışa sunmaları veya diğer Kullanıcılar tarafından satışa sunulmuş Ürünler’i satın almaları için elektronik ticaret ortamı sağlaması ve BİCREAM tarafından Site üzerinde sunulan diğer hizmetleri,

Mesafeli Satış Sözleşmesi: Satıcı Site üzerinde bir Ürün satışı gerçekleşmeden önce, Alıcı ile Satıcı arasında elektronik ortamda kabul edilen mesafeli satış sözleşmesiniifade etmektedir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 3.1. İşbu Sözleşme`nin konusu, Site`de sunulan Hizmet`in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Kullanıcı ile BİCREAM’nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`e ilişkin olarak BİCREAM tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

BİCREAM, dilediği zaman Site’nin Hizmet`te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. BİCREAM tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı`nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, BİCREAM tarafından Site’de ilan edilerek Kullanıcı`ya duyurulur.

BİCREAM Kullanıcı Sözleşmesinin Tamamı Sayfanın Sol Altındaki Kullanıcı Sözleşme Linkinden Ulaşabilirsiniz.